Legal Notice

THÔNG TIN PHÁP LÝ
 

Cơ quan xuất bản:
Công ty Nghe Nhìn Đối ngoại Pháp
Công ty vô danh có vốn 23 045 660 Euro
Đăng ký hoạt động Nanterre : 501 524 029
Trụ sở : 80, rue Camille Desmoulins, 92 130 Issy-les-Moulineaux

Giám đốc phụ trách xuất bản
Marie-Christine Saragosse

Cung ứng dịch vụ :
• SFR
  • 42, avenue de Friedland
  • 75008 Paris
  • RCS Paris 403 106 537
  • Phone : +33(0)1 70 18 60 00
• Akamai
  • 12 rue Oradour-sur-Glane
  • 75015 Paris
• Prosodie
  • 150 Rue Gallieni
  • 92100 Boulogne Billancourt

Sở hữu trí tuệ :
Radio France Internationale - Giữ bản quyền
Radio France Internationale giữ bản quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả các tư liệu và/hoặc thông tin (âm thanh, bài viết, hình ảnh, tranh vẽ, tên gọi, logos) trên web site này
Do vậy, mọi sao chép, trình bày, sửa đổi, phát thanh, biên dịch, khai thác vào mục đích thương mại hoặc tái sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào, từng phần hoặc toàn bộ các thông tin này, phải được sự chấp thuận trước và dưới dạng văn bản của Radio France Internationale.

Kết nối siêu văn bản :
Radio France Internationale không chịu trách nhiệm về nội dung các web site bên ngoài mà RFI không xuất bản

Thông tin cá nhân:
Theo bộ luật n°76-17 ngày 06/01/1978 liên quan đến tin học, các hồ sơ và các quyền tự do, mỗi người sử dụng internet có quyền ngăn chặn (điều 38 của bộ luật), tiếp cận (theo các điều 39, 41 và 42 của bộ luật) và chỉnh sửa (điều 40 của bộ luật) những thông tin liên quan đến mình. Do vậy, người sử dụng internet có thể yêu cầu chỉnh sửa, bổ xung, làm rõ, cập nhật hoặc xóa bỏ những thông tin không chính xác, không đầy đủ, gây hiểu lầm, cũ hoặc những thông tin bị cấm thu thập, sử dụng, loan tải hoặc lưu trữ có liên quan đến mình.
Để thực hiện các quyền này, có thể viết thư về :
Radio France Internationale
Ban Multimedia
80 rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-les-moulineaux - FRANCE
Close