Thủ tướng Abe củng cố liên minh Mỹ-Nhật để đối phó với Trung Quốc