Mỹ - Nhật : Cứng rắn với Bắc Triều Tiên, chừng mực với Trung Quốc