VIỆT NAM - PHỎNG VẤN - 
Bài đăng : Thứ bảy 23 Tháng Hai 2013 - Sửa đổi lần cuối Thứ bảy 23 Tháng Hai 2013

Động lực phát triển kinh tế Việt Nam cần phải được thay đổi

Việt Nam đề mục tiêu tái cơ cấu kinh tế trong giai đoạn 2013-2020 (REUTERS /E. Gibbs)
Việt Nam đề mục tiêu tái cơ cấu kinh tế trong giai đoạn 2013-2020 (REUTERS /E. Gibbs)

Thanh Phương

Ngày 19/02/2013 vừa qua, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế Việt Nam cho giai đoạn 2013-2020, với mục tiêu là « nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh » của nền kinh tế Việt Nam.

Tiến sĩ Lê Đăng Doanh
 
23/02/2013
 
 

Thế nhưng, theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ từ Hà Nội, để có thể tái cơ cấu một cách hiệu quả, Việt Nam cần phải thay đổi động lực phát triển kinh tế, từ việc khai thác tài nguyên, đầu tư bất động sản, sang động lực phát triển bằng đầu tư vào khoa học công nghệ, nâng cao giá trị gia tăng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

tags: Phỏng vấn - Việt Nam
Close