VIỆT NAM - PHỎNG VẤN - 
Bài đăng : Thứ bảy 02 Tháng Ba 2013 - Sửa đổi lần cuối Thứ bảy 02 Tháng Ba 2013

Việt Nam : Lời tuyên bố của các công dân tự do

Thanh Phương

Sau vụ nhà báo Nguyễn Đắc Kiên bị sa thải ngày 26/02/2013 vì chỉ trích tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng trên vấn đề góp ý sửa đổi Hiến pháp, một số người, đa số là các blogger, Facebooker ở Việt Nam, đã khởi xướng Lời tuyên bố công dân tự do, đòi bỏ Điều 4 Hiến pháp, đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập và phi chính trị hóa quân đội.

Blogger Huỳnh Công Thuận
 
02/03/2013
 
 

Lời tuyên bố này, cho tới nay, đã nhận được chữ ký của 1.200 người. RFI phỏng vấn một trong những người khởi xướng Lời tuyên bố của các công dân tự do, blogger Huỳnh Công Thuận từ Sài Gòn.

tags: Phỏng vấn - Việt Nam
Close